Vår historie

 

SurViva ble etablert i 2012, med mål om å bidra til at flere oppstartsbedrifter i Norge kan overleve utviklingsfasen og bli til verdiskapende industri. Vårt første prosjekt var relatert til å omdanne GE Healthcares FoU-fasiliteter til et «utviklingssenter» for norsk biovitenskapsindustri, da GE vurderte å nedskalere sin FoU-funksjon i Oslo. SurViva gjennomførte en markedsundersøkelse som viste et tydelig behov for en slik institusjon. Men på grunn av mangel på finansiering fra offentlige eller private kilder, ble beslutningen tatt om å rive GE Healthcares FoU-bygg, kjent som «The Rolls Royce of laboratory buildings», tidlig i 2017.

SurViva og andre støttespillere tenkte da at tiden var moden for å realisere planene om et «utviklingssenter».  Laboratorier og prosessfasiliteter ble etablert ved Technopolis, Fornebu, i regi av «Catapult Life Science» og med laboratorieutstyr og møbler levert av GE Healthcare. Imidlertid, på grunn av minimal offentlig (100.000 kroner fra Innovasjon Norge) og begrenset privat finansiering, var ikke Catapult Life Science levedyktig.

Men fasilitetene bestod og et life science-miljø var i utvikling, med Diatec Monoclonals, Polypure og SurViva som sentrale aktører. Disse tre selskapene har i løpet av de siste årene utvidet fasilitetene med flere laboratorier for biologi, kjemi og produksjon, og miljøet huser i dag totalt syv virksomheter.

SurViva leverer tjenester til de andre selskapene på Fornebu, og også til selskaper ellers i Norge og i utlandet.

Vi er et team som til sammen har lang erfaring og bred kompetanse innen forskning, produktutvikling og kvalitetssikring. Vi jobber tett sammen med våre kunder, og bidrar med rådgivning og praktisk assistanse både i forhold til laboratoriearbeid og dokumentasjon.

Astrid Hilde Myrset, CEO

Astrid har en doktorgrad i biokjemi og startet i industrien som forsker i Nycomed Imaging i 1994. Etter å ha jobbet i ulike roller inkludert kunnskapsforvalter og innovasjonsleder i Nycomed/ Amersham /GE Healthcare-systemet i 14 år, begynte hun som daglig leder for et norsk oppstartsselskap i 2008. Siden den gang har hun hatt lederstillinger i flere små bedrifter, sist som gründer og daglig leder i Catapult Life Science. Hun ivrer for at vi i Norge skal bli bedre på å dele kunnskap, erfaring og infrastruktur, for å muliggjøre videre utvikling av norsk life science-industri.

Turid Koksvik Høysæter

Turid har over tjue års erfaring med kvalitetssikringsarbeid. Hun tok sin utdannelse innen næringsmiddelteknologi med fordypning i kvalitetssikring & kvalitetsledelse og brenner fortsatt for faget. Turid er kvalifisert revisor for medisinsk utstyr/farmasøytisk industri og har jobbet innen ISO, GMP og HACCP. Design, drift og forbedring av kvalitetssystem har vært i fokus de seneste årene, både i norske og utenlandske bedrifter. Hun ønsker å bidra til at små og store bedrifter når sine mål gjennom implementering av brukervennlige og effektive kvalitetssystemer.  

Jhansi Panga

Jhansi er utdannet biokjemiker, og har bred erfaring i laboratoriearbeid, inkludert kjemi og mikrobiologi. Hun ble introdusert til Good Manufacturing Practice (GMP) ved Folkehelseinstituttet, og har siden jobbet i henhold til regulatoriske krav.  Jhansi var praktisk ansvarlig for mikrobiologi-tjenestene levert av Catapult Life Science i to år, inkludert mikrotelling i vann, vekstkontroll, avlesning og trending av miljøkontroll. Hun har også erfaring i preparativ og analytisk HPLC. Jhansi skaper positiv stemning omkring seg, og leverer i henhold til oppdragsgivernes krav.

Cathrine Frydenlund

Cathrine har en mastergrad i kjemiteknikk og startet sin karriere i Norsk Hydro innen prosessdesign og dimensjonering. Etter å ha jobbet i ulike studie- og oppstartsprosjekter, gikk hun over til undervisning som realfagslærer på videregående. Hun har også utviklet bøker og nettstedinnhold som vitenskapsredaktør i et pedagogisk forlag. Senest jobbet hun med dokumentasjon og validering som forbedringsingeniør i et medisinsk utstyrsfirma. Hun brenner for god kvalitet i alle ledd og for å åpne kvalitetsdøren for flere bedrifter.

Øyvind Myrset Syversen

Øyvind er på sitt siste år på en mastergrad i Ingeniørvitenskap & IKT på NTNU i Trondheim hvor han har Produksjonsledelse som hovedprofil. Han har tidligere erfaringer med å utvikle IT-løsninger for bedrifter, i tillegg til at han har fått innblikk i kvalitetssystemer gjennom tidligere jobber innenfor industrien.

Astrid Hilde Myrset, CEO

Astrid har en doktorgrad i biokjemi og startet i industrien som forsker i Nycomed Imaging i 1994. Etter å ha jobbet i ulike roller inkludert kunnskapsforvalter og innovasjonsleder i Nycomed/ Amersham /GE Healthcare-systemet i 14 år, begynte hun som daglig leder for et norsk oppstartsselskap i 2008. Siden den gang har hun hatt lederstillinger i flere små bedrifter, sist som gründer og daglig leder i Catapult Life Science. Hun ivrer for at vi i Norge skal bli bedre på å dele kunnskap, erfaring og infrastruktur, for å muliggjøre videre utvikling av norsk life science-industri.

Turid Koksvik Høysæter

Turid har over tjue års erfaring med kvalitetssikringsarbeid. Hun tok sin utdannelse innen næringsmiddelteknologi med fordypning i kvalitetssikring & kvalitetsledelse og brenner fortsatt for faget. Turid er kvalifisert revisor for medisinsk utstyr/farmasøytisk industri og har jobbet innen ISO, GMP og HACCP. Design, drift og forbedring av kvalitetssystem har vært i fokus de seneste årene, både i norske og utenlandske bedrifter. Hun ønsker å bidra til at små og store bedrifter når sine mål gjennom implementering av brukervennlige og effektive kvalitetssystemer.  

Jhansi Panga

Jhansi er utdannet biokjemiker, og har bred erfaring i laboratoriearbeid, inkludert kjemi og mikrobiologi. Hun ble introdusert til Good Manufacturing Practice (GMP) ved Folkehelseinstituttet, og har siden jobbet i henhold til regulatoriske krav.  Jhansi var praktisk ansvarlig for mikrobiologi-tjenestene levert av Catapult Life Science i to år, inkludert mikrotelling i vann, vekstkontroll, avlesning og trending av miljøkontroll. Hun har også erfaring i preparativ og analytisk HPLC. Jhansi skaper positiv stemning omkring seg, og leverer i henhold til oppdragsgivernes krav.

Cathrine Frydenlund

Cathrine har en mastergrad i kjemiteknikk og startet sin karriere i Norsk Hydro innen prosessdesign og dimensjonering. Etter å ha jobbet i ulike studie- og oppstartsprosjekter, gikk hun over til undervisning som realfagslærer på videregående. Hun har også utviklet bøker og nettstedinnhold som vitenskapsredaktør i et pedagogisk forlag. Senest jobbet hun med dokumentasjon og validering som forbedringsingeniør i et medisinsk utstyrsfirma. Hun brenner for god kvalitet i alle ledd og for å åpne kvalitetsdøren for flere bedrifter.

Øyvind Myrset Syversen

Øyvind er på sitt siste år på en mastergrad i Ingeniørvitenskap & IKT på NTNU i Trondheim hvor han har Produksjonsledelse som hovedprofil. Han har tidligere erfaringer med å utvikle IT-løsninger for bedrifter, i tillegg til at han har fått innblikk i kvalitetssystemer gjennom tidligere jobber innenfor industrien.