Vår historie

 

 

SurViva ble etablert i 2012, med mål om å gjøre det mulig for flere Life Science oppstartselskaper å overleve utviklingsfasen og utvikle seg til verdiskapende virksomhet. I løpet av årene siden har vi sett en økning i antall oppstartsbedrifter i Norge, og har også vært vitne til at noen vellykkede virksomheter har utviklet seg. Utviklingsfasen er imidlertid fortsatt et betydelig hinder, og tilgangen på kompetanse innen produktutvikling er fortsatt begrenset i Norge.

SurVivas formål har derfor blitt enda mer aktuelt i løpet av årene. Vårt nåværende fokus er å redusere barrieren det er å imøtekomme regulatoriske kvalitetskrav, ved å implementere Lean kvalitetsstyringssystemer tilpasset den enkelte virksomhet. Vårt mål er å se at mer god forskning kan bli til produkter som bidrar til bedre helse og livskvalitet.

Våre ansatte har lang erfaring fra produktutvikling og produksjon for kosttilskudd, farma og medisinsk utstyr, og vi liker å etablere strømlinjeformede systemer som kombinerer det beste fra disse verdenene.

Astrid Hilde Myrset, CEO

Astrid har en doktorgrad i biokjemi og startet i industrien som forsker i Nycomed Imaging i 1994. Etter å ha jobbet i ulike roller inkludert kunnskapsforvalter og innovasjonsleder i Nycomed/ Amersham /GE Healthcare-systemet i 14 år, begynte hun som daglig leder for et norsk oppstartsselskap i 2008. Siden den gang har hun hatt lederstillinger i flere små bedrifter, sist som gründer og daglig leder i Catapult Life Science. Hun ivrer for å dele kunnskap og erfaring på kurs, presentasjoner og i det daglige arbeidet med oppstartsbedrifter, for å bidra til å bygge bro over kompetansegapet og muliggjøre videreutvikling av norsk life science-industri.

Jowita Sleboda

Jowita har doktorgrad innen lipidbiokjemi fra Universitetet i Oslo. Hun har bred erfaring fra små
og mellomstore farma-/biotek-selskaper, inkludert Link Medical Research AS, Pronova
BioPharma AS, AlgiPharma AS, Targovax ASA and Aker BioMarine ASA. Hennes ekspertise dekker
ulike aspekter av legemiddelutvikling, inkludert preklinisk forskning, ledelse av kliniske studier,
Medical Writing, klinisk datahåndtering, regulatoriske arbeid og kvalitetssikring.
Jowita har erfart at et godt utformet kvalitetssystem er avgjørende for å kunne jobbe effektivt i
samsvar med krav og retningslinjer. For å lykkes, må kvalitetssystemet skreddersys til bedriftens
formål og aktiviteter, og ikke omvendt.

Jhansi Panga

Jhansi er utdannet biokjemiker, og har bred erfaring i laboratoriearbeid, inkludert kjemi og mikrobiologi. Hun ble introdusert til Good Manufacturing Practice (GMP) ved Folkehelseinstituttet, og har siden jobbet i henhold til regulatoriske krav.  Jhansi var praktisk ansvarlig for mikrobiologi-tjenestene levert av Catapult Life Science i to år, inkludert mikrotelling i vann, vekstkontroll, avlesning og trending av miljøkontroll. Hun har også erfaring i preparativ og analytisk HPLC. Jhansi skaper positiv stemning omkring seg, og leverer i henhold til oppdragsgivernes krav.

Cathrine Frydenlund

Cathrine har en mastergrad i kjemiteknikk og startet sin karriere i Norsk Hydro innen prosessdesign og dimensjonering. Etter å ha jobbet i ulike studie- og oppstartsprosjekter, gikk hun over til undervisning som realfagslærer på videregående. Hun har også utviklet bøker og nettstedinnhold som vitenskapsredaktør i et pedagogisk forlag. Senest jobbet hun med dokumentasjon og validering som forbedringsingeniør i et medisinsk utstyrsfirma. Hun brenner for god kvalitet i alle ledd og for å åpne kvalitetsdøren for flere bedrifter.

Turid Koksvik Høysæter, Konsulent Høysæter Quality Consulting

Turid har over tjue års erfaring med kvalitetssikringsarbeid. Hun tok sin utdannelse innen næringsmiddelteknologi med fordypning i kvalitetssikring & kvalitetsledelse og brenner fortsatt for faget. Turid er kvalifisert revisor for medisinsk utstyr/farmasøytisk industri og har jobbet innen ISO, GMP og HACCP. Design, drift og forbedring av kvalitetssystem har vært i fokus de seneste årene, både i norske og utenlandske bedrifter. Hun ønsker å bidra til at små og store bedrifter når sine mål gjennom implementering av brukervennlige og effektive kvalitetssystemer.

Øyvind Myrset Syversen

Øyvind er på sitt siste år på en mastergrad i Ingeniørvitenskap & IKT på NTNU i Trondheim hvor han har Produksjonsledelse som hovedprofil. Han har tidligere erfaringer med å utvikle IT-løsninger for bedrifter, i tillegg til at han har fått innblikk i kvalitetssystemer gjennom tidligere jobber innenfor industrien.

Astrid Hilde Myrset, CEO

Astrid har en doktorgrad i biokjemi og startet i industrien som forsker i Nycomed Imaging i 1994. Etter å ha jobbet i ulike roller inkludert kunnskapsforvalter og innovasjonsleder i Nycomed/ Amersham /GE Healthcare-systemet i 14 år, begynte hun som daglig leder for et norsk oppstartsselskap i 2008. Siden den gang har hun hatt lederstillinger i flere små bedrifter, sist som gründer og daglig leder i Catapult Life Science. Hun ivrer for at vi i Norge skal bli bedre på å dele kunnskap, erfaring og infrastruktur, for å muliggjøre videre utvikling av norsk life science-industri.

Turid Koksvik Høysæter

Turid har over tjue års erfaring med kvalitetssikringsarbeid. Hun tok sin utdannelse innen næringsmiddelteknologi med fordypning i kvalitetssikring & kvalitetsledelse og brenner fortsatt for faget. Turid er kvalifisert revisor for medisinsk utstyr/farmasøytisk industri og har jobbet innen ISO, GMP og HACCP. Design, drift og forbedring av kvalitetssystem har vært i fokus de seneste årene, både i norske og utenlandske bedrifter. Hun ønsker å bidra til at små og store bedrifter når sine mål gjennom implementering av brukervennlige og effektive kvalitetssystemer.  

Jhansi Panga

Jhansi er utdannet biokjemiker, og har bred erfaring i laboratoriearbeid, inkludert kjemi og mikrobiologi. Hun ble introdusert til Good Manufacturing Practice (GMP) ved Folkehelseinstituttet, og har siden jobbet i henhold til regulatoriske krav.  Jhansi var praktisk ansvarlig for mikrobiologi-tjenestene levert av Catapult Life Science i to år, inkludert mikrotelling i vann, vekstkontroll, avlesning og trending av miljøkontroll. Hun har også erfaring i preparativ og analytisk HPLC. Jhansi skaper positiv stemning omkring seg, og leverer i henhold til oppdragsgivernes krav.

Cathrine Frydenlund

Cathrine har en mastergrad i kjemiteknikk og startet sin karriere i Norsk Hydro innen prosessdesign og dimensjonering. Etter å ha jobbet i ulike studie- og oppstartsprosjekter, gikk hun over til undervisning som realfagslærer på videregående. Hun har også utviklet bøker og nettstedinnhold som vitenskapsredaktør i et pedagogisk forlag. Senest jobbet hun med dokumentasjon og validering som forbedringsingeniør i et medisinsk utstyrsfirma. Hun brenner for god kvalitet i alle ledd og for å åpne kvalitetsdøren for flere bedrifter.

Øyvind Myrset Syversen

Øyvind er på sitt siste år på en mastergrad i Ingeniørvitenskap & IKT på NTNU i Trondheim hvor han har Produksjonsledelse som hovedprofil. Han har tidligere erfaringer med å utvikle IT-løsninger for bedrifter, i tillegg til at han har fått innblikk i kvalitetssystemer gjennom tidligere jobber innenfor industrien.