eQMS (elektronisk kvalitetssystem)

SurViva har ekspertise på BizzMine, en fleksibel og brukervennlig programvare for kontrollert håndtering av dokumenter og forretningsprosesser. Verktøyet er i samsvar med alle regulatoriske standarder, og er designet for å fasilitere kvalitetssikrings-aktiviteter som håndtering av endringer, avvik og avvikende produkter.

Vi har allerede etablert moduler for flere forretningsprosesser, som kan brukes som mal for enkeltbedrifter. Dette eQMS-verktøyet er enkelt å videretilpasse i et selskap i vekst, og SurViva tilpasser plattformen til kundens behov og bistår med implementering og opplæring.

 

eQMS (elektronisk kvalitetssystem)

SurViva har ekspertise på BizzMine, en fleksibel og brukervennlig programvare for kontrollert håndtering av dokumenter og forretningsprosesser. Verktøyet er i samsvar med alle regulatoriske standarder, og er designet for å fasilitere kvalitetssikrings-aktiviteter som håndtering av endringer, avvik og avvikende produkter.

Vi har allerede etablert moduler for flere forretningsprosesser, som kan brukes som mal for enkeltbedrifter. Dette eQMS-verktøyet er enkelt å videretilpasse i et selskap i vekst, og SurViva tilpasser plattformen til kundens behov og bistår med implementering og opplæring.