Kvalitetssikring

Bedrifter som vil starte et regulatorisk utviklingsløp, må etablere et kvalitetssystem og Standard Operational Procedures (SOPer) for alle bedriftens prosesser og metoder.

Turid Koksvik Høysæter har spesialkompetanse innen kvalitetssikring, og SurViva bistår selskaper i etablering av kvalitetssystem og andre systemer som kreves når man skal gå fra laboratoriet til markedet.

 

 

Kvalitetssikring

 

Bedrifter som vil starte et regulatorisk utviklingsløp, må etablere et kvalitetssystem og Standard Operational Procedures (SOPer) for alle bedriftens prosesser og metoder.

Turid Koksvik Høysæter har spesialkompetanse innen kvalitetssikring, og SurViva bistår selskaper i etablering av kvalitetssystem og andre systemer som kreves når man skal gå fra laboratoriet til markedet.