Kurs kvalitetssikring

Life science-bransjen i Norge er i vekst, og det er viktig for industrien å få tak i motiverte medarbeidere med riktig kompetanse og forståelse. SurViva tilbyr et kurs for å gi studenter en god forståelse av årsakene til at regulatoriske standarder er utviklet, og hvordan de tilfører verdi for sluttbrukerne og samfunnet. Bare ved å forstå de overordnede målene for regulatoriske krav og kvalitetskrav, vil ansatte motiveres til å gjøre sitt beste for å overholde standardene.

SurViva har derfor utviklet et kurs: Introduksjon til forskriftskrav og kvalitetsstandarder innen life science

Som tittelen tilsier, er kurset en generell introduksjon til det regulatoriske miljøet nyansatte vil møte i ulike typer jobber, både i industrien og i offentlige institusjoner innen life science-området. For studenter som søker slike jobber er det avgjørende å forstå terminologien og være kjent med regulatoriske krav og standarder for at de kan fremstå relevante for jobben.

Kurset vil presentere definisjoner av ulike typer produkter innen life science, det vil si hva er legemidler, medisinsk utstyr og mat/kosmetikk. Å kunne klassifisere produkter riktig er avgjørende for bedrifter under produktutvikling, og for noen typer produkter er dette virkelig utfordrende. Kurset vil videre beskrive regulatoriske krav og kvalitetsstandarder i generelle termer og vil spesifikt se nærmere på regulatoriske krav og kvalitetsstandarder som gjelder i de ulike fasene av produktutvikling for mat, medisinsk utstyr og legemidler. Emnet vil også peke på aktuelle tilsynsorganer og gi studentene verktøy og tips om hvordan de kan finne relevant informasjon på et senere tidspunkt.

Kurset vil videre presentere begrepet «kvalitetsstyringssystem» (QMS), og si litt om likheter og forskjeller i krav mellom ulike typer regelverk. Vi vil gi studentene bakgrunnsforståelse for hvorfor kvalitetssystemer er nyttige, og hvordan de hjelper virksomheter med å levere i henhold til forventninger fra kunder, pasienter og samfunnet. I dag styres kvalitetssystemer best med elektroniske verktøy, og kurset skal gi studentene innsikt i hvordan slike systemer fungerer, og hvordan de bidrar til den daglige virksomheten i et regulert miljø.

Foreleserne vil ta sikte på å illustrere informasjonen med eksempler fra det virkelige liv, og vi vil gjøre vårt beste for å gjøre kurset både nyttig og morsomt for deltakerne.

Ta kontakt om du ønsker at vi skal levere dette kurset for din organisasjon eller bedrift!

Kvalitetssikring

 

Bedrifter som vil starte et regulatorisk utviklingsløp, må etablere et kvalitetssystem og Standard Operational Procedures (SOPer) for alle bedriftens prosesser og metoder.

Turid Koksvik Høysæter har spesialkompetanse innen kvalitetssikring, og SurViva bistår selskaper i etablering av kvalitetssystem og andre systemer som kreves når man skal gå fra laboratoriet til markedet.

 

 

Kvalitetssikring

 

Bedrifter som vil starte et regulatorisk utviklingsløp, må etablere et kvalitetssystem og Standard Operational Procedures (SOPer) for alle bedriftens prosesser og metoder.

Turid Koksvik Høysæter har spesialkompetanse innen kvalitetssikring, og SurViva bistår selskaper i etablering av kvalitetssystem og andre systemer som kreves når man skal gå fra laboratoriet til markedet.

eQMS (elektronisk kvalitetssystem)

 

SurViva har ekspertise på BizzMine, en fleksibel og brukervennlig programvare for kontrollert håndtering av dokumenter og forretningsprosesser. Verktøyet er i samsvar med alle regulatoriske standarder, og er designet for å fasilitere kvalitetssikrings-aktiviteter som håndtering av endringer, avvik og avvikende produkter.

Vi har allerede etablert moduler for flere forretningsprosesser, som kan brukes som mal for enkeltbedrifter. Dette eQMS-verktøyet er enkelt å videretilpasse i et selskap i vekst, og SurViva tilpasser plattformen til kundens behov og bistår med implementering og opplæring.

 

eQMS (elektronisk kvalitetssystem)

 

SurViva har ekspertise på BizzMine, en fleksibel og brukervennlig programvare for kontrollert håndtering av dokumenter og forretningsprosesser. Verktøyet er i samsvar med alle regulatoriske standarder, og er designet for å fasilitere kvalitetssikrings-aktiviteter som håndtering av endringer, avvik og avvikende produkter.

Vi har allerede etablert moduler for flere forretningsprosesser, som kan brukes som mal for enkeltbedrifter. Dette eQMS-verktøyet er enkelt å videretilpasse i et selskap i vekst, og SurViva tilpasser plattformen til kundens behov og bistår med implementering og opplæring.

QC og mikrobiologi

 

SurViva bistår Diatec i Diatec QC Services, en nyopprettet enhet for kvalitetskontroll av farmasøytiske produkter i lokalene som tidligere tilhørte Catapult Life Science på Fornebu.

Enheten har tilvirkertillatelse fra Statens Legemiddelverk, og er i gang med å levere tjenester til selskaper innen pharma og helse.

QC og mikrobiologi

 

SurViva bistår Diatec i Diatec QC Services, en nyopprettet enhet for kvalitetskontroll av farmasøytiske produkter i lokalene som tidligere tilhørte Catapult Life Science på Fornebu.

Enheten har tilvirkertillatelse fra Statens Legemiddelverk, og er i gang med å levere tjenester til selskaper innen pharma og helse.

6 + 13 =