Vi gleder oss over å ønske Jowita Sleboda velkommen til SurViva! Jowita startet 1. oktober 2023 i en fulltidsstilling som QA- og eQMS-konsulent. Hun har bred erfaring fra små og mellomstore helse- og farmaselskaper, sist som QA for Targovax (Circio). Jowita vil styrke SurVivas kompetanse og kapasitet til å levere kvalitetssikringtjenester til selskaper som driver med produktutvikling og kliniske studier.

Hennes kompetanse passer utmerket med SurVivas strategiske fokus, som er å gi kvalitetsveiledning for regulert produktutvikling og levere en helhetlig kvalitetspakke for oppstartsselskaper innen helse, med QA-tjenester inkludert etablering av kvalitetssystem. Vi tror at vi med dette kan redusere barrieren små bedrifter opplever knyttet til regulatoriske og kvalitetskrav, og derved muliggjøre en mer effektiv utvikling av helsenæringen i Norge.