SurViva jobber for å fremme aktivitet og verdiskaping gjennom å bistå life science-bedrifter slik at de kan utvikle seg og profesjonaliseres i Norge.

Vi liker å ta et «helikopterperspektiv» på de utfordringene og prosessene kundene våre står i, og bidra til at de skal kunne sortere viktig fra mindre viktig og manøvrere effektivt i et regulatorisk landskap. Vi har et stort nettverk, og kan også hjelpe kundene våre med å finne andre typer ekspertise enn det vi selv representerer.

SurViva holder til i kompetansesentret som utvikles i kjølvannet av Catapult Life Science på Fornebu. Her lever katapult-idéen videre, og bedrifter får tilgang til både tjenester, lokaler og utstyr.

SurViva er medlem i The Life Science Cluster (TLSC), og jobber tett med denne klyngen for å realisere vår felles visjon om å skape en sterkere life science-industri i Norge.

Kvalitetssikring

Bedrifter som vil starte et regulatorisk utviklingsløp, må etablere et kvalitetssystem og Standard Operational Procedures (SOPer) for alle bedriftens prosesser og metoder.

Turid Koksvik Høysæter har spesialkompetanse innen kvalitetssikring, og SurViva bistår selskaper i etablering av kvalitetssystem og andre systemer som kreves når man skal gå fra laboratoriet til markedet.

 

 

Kvalitetssikring

Bedrifter som vil starte et regulatorisk utviklingsløp, må etablere et kvalitetssystem og Standard Operational Procedures (SOPer) for alle bedriftens prosesser og metoder.

Turid Koksvik Høysæter har spesialkompetanse innen kvalitetssikring, og SurViva bistår selskaper i etablering av kvalitetssystem og andre systemer som kreves når man skal gå fra laboratoriet til markedet.

 

 

eQMS (elektronisk kvalitetsstyringssystem)

SurViva har spesialkompetanse i BizzMine, en fleksibel og brukervennlig software for automatisering av bedriftens prosesser, for bedrifter i vekst. Vi bistår med å tilrettelegge verktøyet for bedriftens behov, samt med praktisk implementering og opplæring.

Astrid Hilde Myrset er prosjektleder for The Life Science Cluster’s eQMS-prosjekt som har valgt BizzMine som software-leverandør. TLSC-medlemmer kan gjennom å delta i dette prosjektet få tilgang til velprøvde kvalitetsmoduler og eksisterende SOPer.

eQMS (elektronisk kvalitetsstyringssystem)

SurViva har spesialkompetanse i BizzMine, en fleksibel og brukervennlig software for automatisering av bedriftens prosesser, for bedrifter i vekst. Vi bistår med å tilrettelegge verktøyet for bedriftens behov, samt med praktisk implementering og opplæring.

Astrid Hilde Myrset er prosjektleder for The Life Science Cluster’s eQMS-prosjekt som har valgt BizzMine som software-leverandør. TLSC-medlemmer kan gjennom å delta i dette prosjektet få tilgang til velprøvde kvalitetsmoduler og eksisterende SOPer.

QC og mikrobiologi

SurViva bistår Diatec i Diatec QC Services, en nyopprettet enhet for kvalitetskontroll av farmasøytiske produkter i lokalene som tidligere tilhørte Catapult Life Science på Fornebu.

Enheten har tilvirkertillatelse fra Statens Legemiddelverk, og er i gang med å levere tjenester til selskaper innen pharma og helse.

QC og mikrobiologi

SurViva bistår Diatec i Diatec QC Services, en nyopprettet enhet for kvalitetskontroll av farmasøytiske produkter i lokalene som tidligere tilhørte Catapult Life Science på Fornebu.

Enheten har tilvirkertillatelse fra Statens Legemiddelverk, og er i gang med å levere tjenester til selskaper innen pharma og helse.